Uitbreiding regeling ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers als kersverse ouders allebei recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, in het eerste levensjaar van het kind. Deze 9 weken komen trouwens bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor moeders en 6 weken geboorteverlof voor partners. Dit betekent dat beide ouders tijdelijk minder kunnen gaan werken zodat ze allebei meer tijd hebben voor de eerste maanden van hun kind.

Belangrijk om te weten

Hieronder lees je meer over een aantal belangrijke spelregels.

Wanneer je werknemer 9 weken betaald ouderschapsverlof opneemt, dan betaal je 70% van hun maandelijkse salaris door. Via de portal van UWV kun je deze uitkering achteraf terug vragen.

Werkende ouders (vaders, moeders, adoptieouders, pleegouders of stiefouders) kunnen alleen in het eerste levensjaar van hun kind aanspraak maken op 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof. Als een werknemer geen gebruik maakt van betaald ouderschapsverlof, dan kunnen zij deze 9 weken ouderschapsverlof tot het 8e levensjaar van hun kind alsnog opnemen. Let op: deze 9 weken ouderschapsverlof zijn dan onbetaald.

Worden er meerdere kinderen geboren of geadopteerd? Dan heeft de werknemer recht op maximaal 9 weken per kind.

Heb je op 2 augustus 2022 een ouder in dienst met een kind jonger dan 1 jaar? Dan heeft deze werknemer recht om het verlof alsnog op te nemen voordat het kind 1 jaar wordt. Dit geldt overigens alleen als deze werknemer de totale 26 weken ouderschapsverlof nog niet heeft opgenomen.

Adopteert jouw werknemer een kind tussen 1 en 8 jaar oud? Dan heeft je werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf de adoptie of plaatsing.

Meer weten over betaald ouderschapsverlof? Neem dan contact op met Jill, de virtuele personeelsadviseur. We helpen je graag verder.