Geen loon voor zieke werknemer

Werkt je zieke werknemer niet mee? Dan tijdelijk geen loon voor de zieke werknemer. Vanaf het moment dat je werknemer zich ziekmeldt, gelden er rechten en plichten, zowel voor jou als werkgever als voor je werknemer. Voor jou als werkgever geldt dat je verplicht bent om 70% van het loon van je werknemer twee jaar (104 weken) door te betalen. Tenzij er in de CAO van jouw specifieke sector andere afspraken gelden zijn dit de afspraken die op jou als werkgever van toepassing zijn. In veel CAO’s staat dat je in het eerste jaar 100% of 90% van het loon moet doorbetalen. Let in ieder geval op dat je niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetaalt. Naast het doorbetalen van het loon van je werknemer ben je ook verplicht om je werknemer te ondersteunen bij zijn herstel. Ook moet je alles in het werk stellen zodat je werknemer zo snel mogelijk weer zijn werk kan hervatten.

Actief meewerken aan herstel

Van je werknemer mag je verwachten dat hij actief meewerkt aan zijn herstel en dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je samen met je werknemer afspraken maakt over aangepast werk of tijdelijk ander werk.

Leg afspraken over verzuim altijd schriftelijk vast

Voer een verzuimgesprek en zorg voor duidelijkheid

Voor jou als werkgever is het belangrijk dat je jouw werknemers goed informeert over de voorschriften bij ziekte. Dit kan in de arbeidsovereenkomst of in een ziekteverzuimreglement. Als een werknemer zich niet aan de voorschriften houdt en deze herhaaldelijk overtreedt, dan is het in eerste instantie belangrijk om een verzuimgesprek te voeren. Doel van dit gesprek is om na te gaan waarom je werknemer zich niet aan de voorschriften houdt. Tijdens dit gesprek kun je je werknemer erop wijzen dat hij de voorschriften overtreedt en hem waarschuwen voor eventuele gevolgen. Zorg dat je dit gesprek schriftelijk aan je werknemer bevestigt.

Uitstel van loon totdat je werknemer meewerkt

Als je werknemer na een of meerdere verzuimgesprekken en een schriftelijke bevestiging hiervan nog steeds de verzuimvoorschriften overtreedt, dan kun je er als werkgever voor kiezen om de loondoorbetaling tijdens ziekte tijdelijk op te schorten. Deze optie heb je grond van artikel 7:629 lid 6 BW. Zodra je werknemer zich weer aan de voorschriften houdt kun je het loon met terugwerkende kracht doorbetalen.

Er ligt een document voor je klaar

In de portal van Jill vind je, als klant van Jill, een voorbeeldbrief waarmee je werknemer kunt wijzen op zijn verplichtingen tijdens ziekte. Klanten van Jill hebben ook toegang tot een voorbeeldbrief om een werknemer te laten weten dat zijn loondoorbetaling tijdens ziekte wordt opgeschort.