Goed werkgeverschap: wat houdt dat in?

 

Als ondernemer wil je natuurlijk goed zijn voor je werknemers. Je wilt dat ze zich prettig voelen op hun werk en ook dat ze goed kunnen functioneren. Maar hoe weet je of je als ondernemer een goede werkgever bent? In dit blogartikel lees je meer over wat goed werkgeverschap inhoudt, en welke aspecten hierbij belangrijk zijn.

 

Goed werkgeverschap houdt, onder andere, in dat je een aantal belangrijke zaken goed regelt. Zo moet je ervoor zorgen dat je bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet. Denk hierbij aan de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid en Zorg, of de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is het belangrijk dat je als ondernemer duidelijke afspraken maakt met je werknemers. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is, en kunnen er geen onduidelijkheden ontstaan. Maar het gaat niet alleen om duidelijke afspraken, ook jouw gedrag als werkgever draagt bij aan goed werkgeverschap.

Wees open en eerlijk

Het is belangrijk dat je als ondernemer eerlijk bent naar je werknemers toe. Wanneer er bijvoorbeeld tegenvallende resultaten zijn, of wanneer je verwacht dat er bepaalde veranderingen zullen plaatsvinden, is het belangrijk dat je dit tijdig en eerlijk aan je werknemers communiceert. Wanneer je medewerkers het gevoel hebben dat ze niet geïnformeerd worden, of dat er iets achter hun rug om gebeurt, kan dit leiden tot onrust en ontevredenheid.

 

Wiens belangen staan voorop?

Wat is belangrijker, tevreden werknemers of een tevreden ondernemer? Vaak ben je geneigd om je eigen belang voorop te stellen. Het is immers jouw bedrijf. Toch is het belangrijk dat je als ondernemer ook rekening houdt met de belangen van je werknemers. Wanneer je bijvoorbeeld keuzes maakt over bepaalde veranderingen in het bedrijf, is het goed dat je hierbij ook de belangen van je werknemers meeweegt. Geef je werknemers een stem. En geef binnen de grenzen van jouw bedrijfsvoering inspraak in hoe zij dingen zouden willen zien. Dat draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel en werkplezier.

 

Werksfeer

Er zijn verschillende dingen die je als ondernemer kunt doen om te zorgen voor een plezierige werksfeer. Ik noemde net al het investeren in goede onderlinge communicatie en een open houding over zaken die spelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je als ondernemer duidelijk bent over wat je verwachtingen zijn. Ook van positieve invloed is het organiseren van uitjes voor het team. Dit kan een bedrijfsuitje zijn, maar ook een simpel teamuitje na het werk. Het is belangrijk dat je werknemers elkaar goed leren kennen, en dat ze weten dat er ook aandacht is voor ontspanning. Zo creëer je een hechte band, zullen je werknemers zich prettig voelen binnen het bedrijf en graag bij je blijven werken. Dit komt weer ten goede aan het succes van jouw bedrijf.

Goed werkgeverschap

Als ondernemer is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat goed werkgeverschap inhoudt. Wanneer je met deze tips aan de slag gaat, zal dit leiden tot een positieve werksfeer en hogere productiviteit onder je werknemers. Zo draag je op een positieve manier bij aan de werksfeer en zorg je ervoor dat je bedrijf goed draait. Wil je meer weten of hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact met op met Jill, dé virtuele personeelsadviseur.

 

Succes!