Gratis checklist voor werkgevers

Personeel aannemen

1. Doe een referentie check
Nieuw personeel aannemen biedt kansen om te groeien, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wees je daarom goed bewust van de kansen en risico’s die een nieuwe werknemer met zich meebrengt. Tijdens de interviews met kandidaten voor een vacature, weet je goed wat je zoekt en maak je een inschatting van beschikbare kwaliteiten. Ongetwijfeld heb je ook voldoende mensenkennis om een inschatting te maken van de eigenschappen van de persoon tegenover je. Om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke details over het hoofd ziet en om vervelende verrassingen te voorkomen, is het natrekken van minimaal twee referenties een absolute must.

2. Controleer de identiteit van je nieuwe werknemer
Als werkgever ben je verplicht om de identiteit van je nieuwe werknemer te controleren. Het meest ideale moment is uiteraard voordat je de arbeidsovereenkomst opstelt, maar op z’n minst voordat je werknemer begint met werken.

De arbeidsovereenkomst

3. Zorg voor een ondertekende arbeidsovereenkomst
Heb je een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden? En is het document voordat je werknemer is begonnen door beide partijen ondertekend? Let op! Wettelijk ben je verplicht om binnen 1 maand, nadat de werknemer is begonnen, een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Weet ook dat sommige afspraken (denk aan de proeftijd) alleen gelden als ze schriftelijk zijn bevestigd. Zorg dus daarom altijd voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

LET OP! Wanneer je een nieuwe werknemer zonder schriftelijke overeenkomst laat werken, dan ben je mondeling een arbeidsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst is bindend.

Arbeidsvoorwaarden

4. Wees duidelijk over arbeidsvoorwaarden, nu en in de toekomst
De arbeidsvoorwaarden (salaris, vakantiedagen, pensioen, etc.) die je met je werknemers overeenkomt vormen een belangrijke basis voor tevreden werknemers. Voorkom onnodige misverstanden en leg vooraf duidelijk uit voor welke arbeidsvoorwaarden je werknemers in aanmerking komen en bied perspectief voor de toekomst. Zo hou je je werknemers niet alleen nu maar ook in de toekomst tevreden (en betrokken).
Ziekte en verzuim

5. Wees alert en reageer op signalen
Ziek werknemer? Dat is vervelend! Zowel voor de werknemer, als voor jou als werkgever. Bij een zieke werknemer moet je om te beginnen praktisch van alles regelen, denk aan vervanging maar ook alle wetten en regels rondom ARBO. Verder kan een zieke werknemer jou als werkgever (veel) geld kosten. Als je goed oplet, kun je veel gevallen van ziekte en verzuim zien aankomen. Let daarom op signalen, bijvoorbeeld in het gedrag. Is je werknemer kortaf, prikkelbaar, stil, teruggetrokken, cynisch of afwezig? Wees dan alert. Let ook op veranderingen in het uiterlijk van je werknemer, de samenwerking met collega’s, reacties van klanten, wijzigingen in de privésfeer, fysieke en mentale klachten. Merk je verschil bij je werknemer? Ga met je werknemer in gesprek en kom samen tot passende oplossingen. Schakel ook altijd met de bedrijfsarts. Let op! Je werknemer is en blijft verantwoordelijk voor de keuzes in zijn of haar gedrag.

Werkdruk

6. Zorg voor de juiste balans
Is er binnen jouw bedrijf ook altijd meer dan voldoende werk? Zijn je werknemers in balans of ligt de werkdruk al enige tijd hoog? Let dan goed op. Ga na of de eisen van het werk nog steeds aansluiten bij wat je werknemers aankunnen. Structureel een te hoge werkdruk is niet zonder risico’s. Bedenk je dat het jouw bedrijf op de lange termijn veel schade kan opleveren. Voor je werknemers kan een te hoge werkdruk leiden tot mentale en lichamelijke beperkingen. En dat zorgt voor een lagere productiviteit, (meer) verzuim en dus meer kosten. Wil je dit voorkomen? Maak werkdruk bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken. Maak passende afspraken en zorg voor de juiste balans tussen het werk en de belastbaarheid van je personeel.

Grensoverschrijdend gedrag

7. Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer
Ongewenst gedrag op de werkvloer kan een enorme impact hebben op werknemers die daar slachtoffer van zijn, maar ook op je bedrijf. Een goede aanpak om ongewenst gedrag (pesten discriminatie en seksuele intimidatie) te voorkomen is daarom belangrijk. En wettelijk ben je als werkgever verplicht om een sociaal veilig werkklimaat te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat een veilig werkklimaat leidt tot meer werkplezier, een hogere productiviteit en dus betere bedrijfsresultaten. Wil je meer weten over je wettelijke verplichtingen en hoe je een sociaal veilig werkklimaat creëert? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Jill, de virtuele personeelsadviseur.

BONUS: Voor de ondernemer als werkgever

8. Laat je goed adviseren
Voor ondernemers als werkgever is het aantrekken, aansturen en behouden van personeel vaak een enorme uitdaging. Niets gaat vanzelf en niets is vanzelfsprekend. Een vertrouwde adviseur die met je meedenkt en je ondersteunt bij alles rondom jouw personeel (aannemen, ziekte, ontslag, wetgeving) is geen overbodige luxe. Sterker nog, de juiste adviseur naast je zorgt ervoor dat jij tijd en ruimte hebt om je te focussen op de kernactiviteit en het succes van jouw bedrijf. Voorkom onnodig gedoe, bespaar tijd en geld met het juiste advies op maat van een expert op het gebied van personeel en HR advies. Meer weten? Maak vrijblijvend kennis met Jill, de virtuele personeelsadviseur.

Neem contact op met Jill, de virtuele personeelsadviseur

    Beantwoord de vraag: