Ouderschapsverlof (deels) doorbetaald

In Nederland hebben werknemers in de eerste 8 levensjaren van hun kind recht op 26 weken ouderschapsverlof.

Vanaf 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf deze datum kunnen beide ouders in het eerste levensjaar van hun kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. In deze periode betaalt UWV 50% van hun dagloon (tot maximaal 50% van het dagloon). De overige 17 weken kunnen werknemers ouderschapsverlof opnemen tot het 8e levensjaar van hun kind. Dit verlof is onbetaald.

Hoe werkt ouderschapsverlof

Als een werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, dan moet het verlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Als werkgever mag je het ouderschapsverlof niet weigeren.

Werknemers mogen daarbij zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof opnemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij tot de 8e verjaardag van hun kind de uren ouderschapsverlof verspreid kunnen opnemen en verdelen. In de periode van ouderschapsverlof hoef je geen loon door te betalen.

Meer weten? Ga naar de website van de Rijksoverheid of neem contact op met Jill.