Ziekte en corona

In vele en in meerdere opzichten brengt het coronavirus voor jou, als werkgever, uitdagingen met zich mee. Op het gebied van personeel heb je waarschijnlijk te maken met werknemers die als gevolg van het coronavirus in quarantaine, isolatie of ziek thuis zitten. Wat zijn op dat moment de rechten en plichten van jou en van jouw werknemers?

Thuiswerken

Wanneer je werknemer als gevolg van het coronavirus niet naar het werk kan komen maar wel in staat is om arbeid te verrichten, maak dan afspraken over thuiswerken. Als het niet mogelijk is om thuis te werken dan heeft je werknemer nog steeds recht op loon. Als je werknemer thuis kan werken, maar dit zonder gegronde reden weigert, dan hoef je het loon niet door te betalen. Maak passende afspraken over thuiswerken.

Geen arbeid, wel loon

  • Is je werknemer ziek?
  • Is thuiswerk mogelijk?
  • Geen arbeid, wel loon