Wel of niet ziek melden bij Corona

Bij een ziekmelding van je werknemer heb je, als werkgever, rechten en plichten. De belangrijkste rechten en plichten komen voort uit de Wet Verbetering Poortwachter. De Privacywet heeft grote invloed op de rechten en plichten van zieke werknemers. Zo mag je bijvoorbeeld niet vragen of je werknemer corona heeft als hij zich ziek meldt. Moet je een werknemer wel of niet ziek melden bij Corona?

Niet altijd ziek melden

Corona betekent niet dat je een werknemer altijd ziek moet melden. Stel dat een van je werknemers besmet is geraakt met het corona-virus maar nog wel in staat is om te werken. Wat doe je? Strikt genomen is deze werknemer in staat om arbeid te verrichten en daarom niet ziek. Maar, vanwege de overheidsmaatregelen moet hij verplicht thuis blijven.

Kan de werknemer werkzaamheden vanuit huis verrichten? Maak daar dan afspraken over. Zijn er mogelijkheden om thuis te werken? Dan ben je verplicht om het loon van je werknemer door te betalen.

Reden voor ziekmelding

Gezondheidsklachten zijn wél reden voor een ziekmelding. Wanneer je werknemer besmet is met het coronavirus en gezondheidsklachten ervaart waardoor hij niet kan werken, dan moet je hem als ziek registreren.

Quarantaine? Geen ziekmelding

Quarantaine? Dat betekent geen ziekmelding. Verkoudheidsklachten zijn geen reden om een werknemer ziek te melden. Maar op basis van het overheidsadvies blijft je werknemer thuis. Maak afspraken met je werknemer om werkzaamheden vanuit huis te verrichten. Is dat niet mogelijk en kan de werknemer hier niets aan doen, dan ben je verplicht om het loon door te betalen. De wet bepaalt dat als er geen arbeid wordt verricht er wel recht is op loon.

  • Ga na of je werknemer in staat is om te werken
  • Schakel de bedrijfsarts in voor advies en overleg
  • Ga na of je een beroep kunt doen op steunmaatregelen

Voor ziekte als gevolg van corona gelden dezelfde regels voor begeleiding en loondoorbetaling. Wil je meer weten over rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte als gevolg van corona? Neem gemakkelijk contact op en vraag het Jill.