Wat verandert er voor jou als werkgever?

Tijden veranderen. Tegenwoordig hebben werknemers behoefte aan transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Daardoor krijgen ze meer duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Daarnaast willen werknemers een betere balans tussen werk en privé. Met de komst van de Wet Implementatie EU-richtlijnen ben je als werkgever vanaf 1 augustus 2022 verplicht om transparant te zijn over arbeidsvoorwaarden en om hierover voorspelbare afspraken te maken. Wil je weten wat dit voor jou als werkgever betekent? Lees dan verder.

Verplicht informeren
Al enige tijd ben je als werkgever verplicht om in de arbeidsovereenkomst van je werknemer afspraken op te nemen over de functie, standplaats en duur van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus 2022 komen hier verplichtingen bij. Denk aan afspraken over opzegtermijnen, betaald verlof en werktijden.

Verplicht scholing en opleiding betalen
Is jouw werknemer volgens de wet of CAO verplicht om scholing of opleidingen te volgen? Dan ben je als werkgever verplicht om deze kosten te betalen.

Nevenactiviteiten zijn toegestaan
Volgens de huidige wet- en regelgeving kun je een werknemer verbieden om nevenactiviteiten te verrichten. Maar vanaf 1 augustus 2022 mag dit alleen als je dit met goede reden kunt rechtvaardigen.

Een voorspelbare arbeidsrelatie
Op basis van de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijnen mag een werknemer je vragen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit betekent dat een werknemer je schriftelijk mag vragen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op! Het verzoek van je werknemer moet je altijd schriftelijk en binnen een maand beantwoorden.

Een voorspelbaar werkpatroon
Per 1 augustus hebben werknemers recht op een vast werkpatroon. Dit houdt in dat je referentiedagen moet vastleggen. Dit zijn dagen en tijdstippen waarop je jouw werknemer kunt oproepen. Stel dat je jouw werknemer op een andere dag of een ander tijdstip oproept, dan is je werknemer niet verplicht om te verschijnen. Verder geldt dat je je werknemer maximaal 4 dagen van te voren duidelijkheid moet geven over zijn/haar referentiedagen. Let op! Wanneer je besluit om de oproep van je werknemer af te zeggen, doe dit dan binnen 4 dagen voor de afgesproken datum. Zo niet, dan heeft je werknemer recht op loon.

Wat nu?
De wet Implementatie EU-richtlijnen gaat per 1 augustus 2022 in. Er is geen overgangsperiode. Je hoeft je bestaande arbeidsovereenkomsten niet aan te passen. Alle nieuwe arbeidsovereenkomsten moeten wel aan de nieuwe wet voldoen. Meer weten of hulp nodig? Neem contact op met Jil, de virtuele Personeelsadviseur. We helpen je graag verder.